W czasie zdalnego nauczania Mali Naukowcy oprócz robienia różnych doświadczeń wędrowali ze Skrzatem Borówką przez lasy, pola i łąki, poznając roślinność tych miejsc oraz spotykając zwierzęta je zamieszkujące.

Prezentacja