21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego uchwalony
w 1999 roku przez UNESCO. Być może to dobry moment na zastanowienie się nad naszą dbałością o poprawność językową w dobie skrótów myślowych
i modnych zapożyczeń. Spróbujmy pokazać, że dbałość o język jest naszym wspólnym dobrem nie tylko w wyjątkowych sytuacjach, ale również
w komunikacji na co dzień😊.