Podczas tegorocznej akcji Narodowego Czytania Para Prezydencka zaproponowała tym razem
„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Prezydent Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą dokonali już po raz kolejny spośród wielu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta.

 My również jako propagatorzy mowy polskiej włączamy się w tę akcję, by poznać Elizę Orzeszkową, przedstawicielkę epoki zwanej pozytywizmem.

Społeczność szkolna otrzymała ulotki literackie z okolicznościową pieczęcią
z Kancelarii Prezydenta RP.

Głównym założeniem tej akcji to przede wszystkim popularyzacja czytelnictwa oraz odkrywanie piękna polskiej literatury wśród uczniów.
W celu uhonorowania tego wydarzenia w naszej szkole zorganizowano miejsce,
w którym znajdują się materiały z tej akcji, jak również pamiątkowe pieczęcie z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z lat ubiegłych.