Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, od poniedziałku 26 października uczniowie klas IV-VIII przechodzą na nauczanie zdalne. Klasy I-III pozostają w szkole i kontynuują naukę stacjonarnie. Świetlica czynna według harmonogramu- prosimy by korzystały s niej dzieci, które nie mają zapewnionej opieki w domu.

  • Dzieci i młodzież do 16. roku życia

W godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy.

Nauka zdalna odbywa się według planu lekcji a sposób jej prowadzenia odnotowany będzie w DE przy zadaniach domowych tak jak na wiosnę. Zdecydowanie więcej lekcji odbywać się będzie online. Wychowawcy pozostają z uczniami i ich rodzicami w stałym kontakcie.

Przypominamy o realizacji obowiązku szkolnego każdego ucznia, co nie zmienia się w przypadku nauki zdalnej.

Do dyspozycji uczniów i rodziców pozostają nauczyciele specjaliści: pedagog, psycholog, logopeda, rehabilitant.

W przypadku jakichkolwiek problemów związanych ze zdalną edukacją prosimy o kontakt z wychowawcą klasy.

Szczegóły rozporządzenia i obostrzenia:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

Prosimy o przypomnienie sobie Regulaminu kształcenia na odległość

Dyrekcja ZSP w Pszczynie