Niech nadchodzący Nowy Rok 2021
przyniesie stabilność, zdrowie
i wiele optymizmu.
Życzy: Dyrekcja, grono pedagogiczne
oraz cała społeczność szkolna.

„Niebo się dla nas i ziemia odmieni;
Niech się człek tylko lepszym być nie leni. (…)
Nowy rok z lepszą zacznie się kolędą”.
Adam Naruszewicz