Europejski Dzień Logopedy obchodzony jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej 6 marca. Święto ma na celu podnoszenie świadomości społecznej związanej z zaburzeniami mowy oraz profilaktyką logopedyczną.

Od października na zajęciach terapii logopedycznej realizowana jest innowacja pedagogiczna: „Co ma ręka do mówienia? Terapia logopedyczna w połączniu
z terapią ręki oraz elementami metody Integracji Sensorycznej”. Dlatego obchody Europejskiego Dnia Logopedy (w naszej szkole  8 -12 marca) również skupiały się na tej tematyce i realizowane były w oparciu o  innowację.

Może dziwić fakt, że logopeda zajmuje się ręką zamiast mową dziecka. Spowodowane jest to tym, że wiele czynników wpływa na rozwój mowy. Jednym z nich jest motoryka precyzyjna dłoni. Prawidłowo wykształcona funkcja ręki umożliwia i przyspiesza rozwój mowy. Przyczyną tak ścisłego związku motoryki małej i mowy jest specyficzna budowa naszego mózgu, ponieważ ośrodki sensomotoryczne odpowiedzialne za obie te funkcje zlokalizowane są bardzo blisko siebie. Manipulując rękoma aktywizujemy elementy kory mózgowej odpowiedzialne za ruch, a tym samym pobudzamy ośrodek ruchowy mowy.

Co ma ręka do mówienia?- bardzo dużo! I dobrze o tym wiedzą uczniowie naszej szkoły.

Galeria zdjęć