Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w kolejnej edycji konkursu
Wielka Liga Czytelników.

Konkurs jest adresowany do uczniów klas: 1-3, 4-6 oraz 7-8.
Wielka Liga Czytelników przebiega w trzech etapach:
Etap pierwszy – szkolny
– zdobywanie punktów za rozwiązanie w domu 5 testów do przeczytanych książek – dostarczanie testów na bieżąco, najpóźniej do dnia 19 stycznia 2024r.
Etap drugi – półfinałowy
indywidualne rozwiązywanie testu ze znajomości książki, wcześniej podanej przez organizatora -test będzie przeprowadzony w szkole, w dniu 14 marca 2024r..
Etap trzeci – finał ogólnopolski
– drużynowe rozwiązywanie testu online ze znajomości książki, wcześniej podanej
przez organizatora – test będzie przeprowadzony w szkole, w dniu 9 maja 2024r..

1 etap konkursu – zasady:
1. Czytanie w domu książek konkursowych – 5 wybranych z listy tytułów (wykaz dostępny
na korytarzu obok biblioteki).
2. Wypełnianie w domu testów do przeczytanych książek i dostarczanie ich do koordynatorów konkursu. Testy należy oddawać na bieżąco, najpóźniej do dnia 19 stycznia.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie?
Krok 1 –
odebrać od koordynatora konkursu zgłoszenie uczestnictwa
Krok 2 – przekazać zgłoszenie rodzicom do wypełnienia (prosimy o czytelne wpisanie
adresu e-mail)
Krok 3 – uzupełnioną część zgłoszenia oddać z powrotem koordynatorowi

Szkolni koordynatorzy konkursu:
Dla uczniów klas 1-3:
p. Joanna Pietryja – sala 26, p. Małgorzata Rogalska – sala 25
Dla uczniów klas 4-8: p. Katarzyna Żołnierczyk – biblioteka szkolna