ORGANIZACJA RUCHU przy szkole!!!

Szanowni klienci szkoły, drodzy Rodzice
dowożący dzieci do szkoły oraz przedszkola.

      Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich dzieci, a także dorosłych, zwracam się do Was z prośbą, aby do momentu, kiedy droga wewnętrzna (wjazd i wyjazd z parkingu przy szkole) nie zostanie odpowiednio oznakowana znakami pionowymi, przyjąć następującą zasadę:

 – droga od strony zachodniej tj. pomiędzy segmentem”F” (stara szkoła) a budynkiem o numerze 39 (były dom nauczyciela) służyła jako droga wjazdowa na parking;

– droga od strony wschodniej tj. pomiędzy budynkiem 39 a budynkiem o numerze 37 była drogą wyjazdową z terenu szkoły.

Ruch pojazdów odbywałby się w jednym kierunku zgodnie z załączoną mapką.

                                                                                             Dyrektor szkoły