Dnia 12 września 2017r. mimo niesprzyjającej, deszczowej pogody młodzież klasy II d i III d w ramach poszerzania wiedzy z nauk przyrodniczych udała się na Uniwersytet Śląski
w Katowicach na Wydział Fizyki im. Augusta Chełkowskiego na coroczne wykłady; tym razem omówiono następujące tematy:

„Elektromagnetyzm wokół nas”, „Fizyka na wakacjach”, „Ciepło, zimno, gorąco, mróz”.

Wykłady, w których uczestniczyli nasi gimnazjaliści, odbywały się w trzech salach audytoryjnych poświęconych odrębnym zagadnieniom.

Z pewnością taki sposób przekazania informacji był  zdecydowanie skuteczniejszy niż tylko werbalny.
Dla uczniów to możliwość obcowania z nauką na poziomie szkół wyższych.
Prowadzenie zajęć poprzez przedstawienie wielu badań na profesjonalnym, specjalistycznym sprzęcie, styczność z nauczycielami akademickimi było kolejnym bogatym doświadczeniem życiowym, albowiem za kilka miesięcy dla niektórych z nich to  wybór szkoły średniej, która ukierunkuje młodego człowieka do następnego etapu edukacji.

„Ludzie tacy jak my, wierzący w fizykę, wiedzą, że różnica między przeszłością, teraźniejszością
i przyszłością jest tylko uparcie obecną iluzją”.
Albert Einstein