Dnia 22.05.2024 r. w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „WKRĘCENI W CZYTANIE”
mająca na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży tym razem siódmoklasiści mieli okazję odwiedzić Miejsko-Powiatową Bibliotekę w Pszczynie – Filię nr 5 i wziąć udział w zajęciach pod hasłem „Moc słów” zorganizowanym przez panią Ewelinę Blaut.

Czytanie stanowi kluczowy element w procesie uczenia się i rozwoju uczniów,
a biblioteka to miejsce, gdzie ta pasja do czytania może być pielęgnowana oraz rozwijana. Szczególnie w klasach siódmych, uczniowie znajdują się w punkcie przełomowym,
gdzie ich zdolności czytelnicze i zainteresowania literaturą mogą przynieść długotrwałe korzyści
dla ich rozwoju osobistego.
Dla młodych ludzi czytanie książek, w których przedstawione są skomplikowane postacie
i sytuacje, pozwala im na analizowanie różnych punktów widzenia oraz podejmowanie własnych wniosków.

Z pewnością siódmoklasiści dzięki tym warsztatom literackim zainspirowali się do twórczego postrzegania rzeczywistości.