Pamiętamy …

Pamiętamy o tych, co odeszli.
Pamiętamy o refleksji na temat życia i śmierci.
Pamiętamy o nieżyjących już pracownikach szkoły, nauczycielach oraz uczniach.