23 października 2020 roku nasi pierwszoklasiści zostali oficjalnie pasowani na uczniów! Pięknie ubrane dzieci z przejęciem śpiewały piosenki i recytowały wiersze. Złożyły również uroczyste ślubowanie. Uczniowie obiecali być dobrym uczniem, szanować swoją szkołę, nauczycieli, rodziców i ojczyznę, a Pani Dyrektor Joanna Rozmus- Cader tradycyjnie pasowała ich wielkim ołówkiem. Gościem tej uroczystości był Burmistrz Dariusz Skrobol, który wręczył dzieciom upominki.