Uczniowie klasy Ia kończą właśnie pierwszy semestr nauki. To wyjątkowa klasa, liczy bowiem 12 … WSPANIAŁYCH CHŁOPCÓW. Zgodnie ze szkolnym ceremoniałem uczniowie złożyli jesienią uroczyste ślubowanie. Pierwszoklasiści w strojach galowych z przejęciem recytowali tekst ślubując być dobrym uczniem, szanować swoją szkołę, nauczycieli, rodziców i ojczyznę. Po złożeniu przyrzeczenia tradycyjnie Pan Dyrektor Władysław Chrobok pasował chłopców na ucznia wielkim ołówkiem. Gośćmi tej uroczystości prócz rodziców była Zastępca Burmistrza B. Sopok – Zembok, która wręczyła chłopcom upominki. Pierwszoklasiści wręczyli wszystkim obecnym niespodzianki i zaprosili na wspólny poczęstunek.