PLAN PÓŁKOLONII LETNICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ZESPOLE SZKOLNO–PRZEDSZKOLNYM W PSZCZYNIE

Program pólkolonii