ZBIERAJCIE BATERIE!!!

Prelekcja została przygotowana i przeprowadzona w auli szkolnej 8 marca 2016 przez koordynatora działań szkolnych akcji „Polub baterie” p. Joannę Rozmus-Cader.

Na jednej lekcji wzięli udział uczniowie klas IV-VI a na drugiej uczniowie klas I-III. Łącznie w prelekcji uczestniczyli wszyscy uczniowie obecni w tym dniu w szkole (ok 240 osób) wraz z nauczycielami.

Na podstawie broszury dostępnej na stronie polub baterie, została przygotowana prezentacja na temat właściwego postępowania z bateriami. Na prelekcji zostały również wykorzystane materiały przysłane przez organizatorów do szkoły- plansze, gazetki, pojemniki.

Następnie prowadząca przypomniała o organizowanych konkursach szkolnych:

  1. Na imię dla animowanej postaci „Pani Baterii” dla klas I-III oraz na hasło/rymowankę dla klas IV-VI, najlepiej oddającą potrzebę i sens właściwego postępowania ze zużytymi bateriami.
  2. Na projekt pojemnika na baterie.