W dniach 20 – 22 listopada br. uczniowie klas VIII przystąpili do próbnych egzaminów ósmoklasisty w ramach programu Wydawnictwa Nowa Era – “Diagnoza przed egzaminem”. Udział w diagnozie to dla uczniów możliwość: oswojenia się z formułą egzaminu ósmoklasisty, sprawdzenia odporności na stres, poznania własnych mocnych i słabych stron. Wyniki młodzieży zostaną  zestawione z wynikami ogólnopolskimi. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów otrzymają także wyniki uczniów i klas ze wskazaniem obszarów wymagających doskonalenia.

Harmonogram diagnozy:

20 listopada 2019 r. język polski
21 listopada 2019 r. matematyka
22 listopada 2019 r. język angielski