W dn. 21 – 23.02. br.  uczniowie klas VIII a przystąpili do próbnego egzaminu ósmoklasisty
w ramach programu Wydawnictwa GWO – “Lepsza Szkoła”.
Udział w diagnozie dało uczniom możliwość: oswojenia się z formułą egzaminu ósmoklasisty, sprawdzenia odporności na stres, poznania własnych mocnych i słabych stron.

Harmonogram diagnozy:

21.02.2024 r. – język polski
22.02.2024 r. – matematyka

23.02.2024 r. – język angielski