Nie tylko w maju br. uczniowie klasy VIII a zmagali się z egzaminami, ale także siódmoklasiści przystąpili do próbnych egzaminów.
Udział w diagnozie dawało młodym możliwość: oswojenia się z formułą egzaminu ósmoklasisty,
sprawdzenia odporności na stres, poznania własnych mocnych i słabych stron.

Dla nich to kolejna lekcja …