Drodzy Rodzice i uczniowie klas ósmych,

Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Centralną Komisją Egzaminacyjną przygotowało próbny egzamin ósmoklasisty. Nasi uczniowie pisali już próbne egzaminy w szkole, ale oczywiście kto jest chętny może przystąpić i do tego.

Uczniowie sami sprawdzą sobie wyniki swojej pracy w chwili gdy pojawią się odpowiedzi na stronie CKE. Następnie nauczyciele omówią z uczniami wyniki egzaminu przez aplikację Discord lub w inny dogodny dla wszystkich sposób.

Nasi uczniowie są dobrze przygotowani do egzaminu, który i tak w chwili obecnej nie jest najważniejszy. Nauczyciele cały czas pomagają swoim wychowankom, wyjaśniają wątpliwości, udzielają porad i wskazówek.

Prosimy o informację do wychowawców, kto z uczniów nie ma dostępu do komputera i pomimo chęci nie będzie mógł w taki sposób uczestniczyć w egzaminie próbnym.

Arkusze do egzaminu próbnego

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) w następujących terminach:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Zasady oceniania zostaną zamieszczone 8 kwietnia br. na stronie internetowej CKE.

Próbny egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

  • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
  • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
  • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
  • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
  • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
  • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 

Z pozdrowieniami

Dyrekcja ZSP w Pszczynie