W związku z niemożnością dostosowania się w obecnym czasie do zaleceń Ministerstwa Zdrowia (zalecenia organizacyjne dotyczące prowadzenia grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania w klasach 1-6 w okresie epidemii koronawirusa SARS- COV-2) pielęgniarka szkolna –  Wiesława Kozak prosi rodziców i opiekunów o, w miarę możliwości, regularne wizyty kontrolne u dentysty oraz o zwracanie uwagi dzieci na dbałość o higienę jamy ustnej.