Młodzież klas siódmych uczestniczyła w warsztatach polonistycznych w celu poszerzenia wiedzy z lingwistyki, literatury polskiej oraz powszechnej.
Uczniowie zmagali się z poleceniami egzaminacyjnymi; z zadaniami, z którymi zetkną się na egzaminie ósmoklasisty w 2022 roku.

Ćwiczenia wymagały umiejętności redagowania pisemnych form wypowiedzi, sztuki argumentacji oraz wnikliwej wiedzy z treści lektur szkolnych.

Systematyczność siódmoklasistów, motywacja oraz chęć do pracy intelektualnej będzie owocowała na egzaminie kończącym edukację w szkole podstawowej.