W II semestrze, w klasach ósmych został przeprowadzony cykl 12 zajęć, które tworzyły rekomendowany program profilaktyczny.

Program Unplugged dotyczy wpływów społecznych, umiejętności życiowych oraz profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Kluczowym komponentem zajęć jest interaktywność, ponieważ realizacja programu to coś więcej niż zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Naszym założeniem było to, aby uczniowie dyskutowali i współpracowali w sprzyjającym klimacie.

Podczas realizacji programu uczniowie ogrywali scenki, rozmawiali na temat emocji jakie im towarzyszą oraz jak powinni się zachować w różnych sytuacjach.

Głównym celem programu jest uświadomienie młodym ludziom jakie są czynniki ryzyka i czynniki chroniące
w rodzinie, związane z używaniem substancji psychoaktywnych w okresie wczesnego dojrzewania.

Program ma również zachęcić do podejmowania postaw budujących autorytet rodzica/nauczyciela.

Galeria