W ramach współpracy z fundacją „Uniwersytet dzieci w klasie” w naszej szkole był realizowany program wspierający rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci.
W programie „Ja w świecie emocji” uczestniczyli uczniowie z klas od 4 do 7.
Roczny program pracy z uczniami został podzielony na 7 modułów tematycznych,
które skupiały się na różnych obszarach, m.in. oswajaniu emocji, dbaniu o swoje granice, poznawaniu swoich mocnych stron czy budowaniu relacji z innymi.
Podczas lekcji uczniowie  pracowali w zespołach oraz indywidualnie, dyskutowali,
analizowali przypadki czy odgrywali role. Dzieci trenowały umiejętność krytycznego myślenia
i samodzielnego poszukiwania odpowiedzi. W trakcie zajęć dzieci mogły odkryć swój potencjał
i pasję, a przede wszystkim rozwinąć naturalną ciekawość.
Dzięki współpracy Fundacji z naukowcami i specjalistami mogliśmy wykorzystać na zajęciach wartościowe materiały dydaktyczne, prezentacje oraz filmy.

Certyfikat

Dyplom

List