Projekt w ramach programu eTwinning
„Teenagers across Europe” czyli „ Nastolatkowie w Europie”

Dzięki uczniom, którzy zgłosili swoją chęć do wzięcia udziału w nawiązaniu współpracy ze szkołami z Włoch, Portugalii, Hiszpanii i Grecji. Udało się nam zrealizować większość wyznaczonych celów. Każda szkoła partnerska opracowała kwestionariusz mający na celu zbadanie poziomu korzystania młodzieży ze środków masowego przekazu ( TV, Internetu, potrali społecznościowych itd.). Uczniowie na lekcjach łączyli się on-line ze szkołami partnerskim. Podczas tych spotkań mieli okazję bliżej się poznać, każdy kraj analizował wyniki swojej ankiety. Był to również okres poprzedzający Święta Wielkanocne, więc dzieci wymieniały się informacjami na temat tradycji świątecznych.
Kolejnym wyzwaniem dla uczniów było wyznaczenie sobie dnia detoksu od Internetu, TV, komputera. Nie wszystkim dzieciom się to udało, ale są tacy, którzy podołali odłączyć się od sieci na kilka lub kilkanaście godzin. Brawo! Na utworzonym padlecie Detox Day wszystkie dzieci z każdego kraju partnerskiego opisywały w języku angielskim swoje działania oraz odczucia towarzyszące im podczas tego eksperymentu.

Survey (2)

survey TV – raport

TEENS & SOCIAL NETWORKS

Teens&Gadgets RESULTS

Przed nami jeszcze wspólne stworzenie plakatu zawierającego: rysunki, rymowanki, grafiki itd., które podsumują naszą wspólną pracę.

Dziękujemy uczniom za zaangażowanie i kreatywność 🙂

Galeria zdjęć