Szanowni Rodzice.

Nasza szkoła może zorganizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie przerwy świątecznej dla uczniów, którzy potrzebują zapewnienia opieki w dniach: 23, 27, 28, 29 i 30 grudnia w godz: 7:00 do 16:00. W tych dniach nie ma obiadu.

Prosimy o podanie informacji wychowawcom klas na wcześniej przygotowanych kartkach, rozdanych Waszym dzieciom.