Dnia 13 września 2019 r. młodzież klas ósmych uczestniczyła w pierwszych popołudniowych warsztatach zorganizowanych przez nauczycieli uczących języka polskiego w tych oddziałach. Głównym celem było poszerzenia ich wiedzy z lingwistyki, literatury polskiej oraz światowej.

Tematem przewodnim innowacji pedagogicznej są „Pisemne formy wypowiedzi”. Tym razem uczniowie ćwiczyli umiejętność redagowania opowiadania twórczego z użyciem dialogu.

Ósmoklasista, według standardów wymagań egzaminacyjnych, powinien tworzyć poprawne wypowiedzi pod względem językowym i stylistycznym.
Dzięki takim niekonwecjonalnym spotkaniom młodzi z zainteresowaniem pokonywali trudności lingwistyczne.
Kolejne zajęcia w następnym miesiącu, lecz tym razem rozprawka i sztuka argumentacji.