Radość jest w nas!

Tradycyjnie dzień przed zakończeniem roku szkolnego w słonecznej atmosferze podsumowaliśmy sukcesy naszych uczniów na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim
oraz ogólnopolskim.
Nasza placówka oświatowa może pochwalić się wspaniałymi wynikami
w konkursach artystycznych, z przedmiotów ścisłych bądź humanistycznych oraz sportowych.
Wysiłek, zaangażowanie, pracowitość oraz obowiązkowość zostały nagrodzone.
Satysfakcja, laury zwycięstwa są dla młodego człowieka kolejnym drogowskazem w wyznaczaniu sobie granic własnych możliwości.

Galeria zdjęć