Cały ubiegły rok szkolny 2021-2022 uczniowie klas siódmych prowadzili korespondencję w języku francuskim z uczniami holenderskiej szkoły Jacob-Roelandslyceum w Boxtel.

Po wakacjach letnich i długiej przerwie uczniowie, już jako ósmoklasiści, wznowili „francuską” przyjaźń i napisali kolejne listy z pięknym dodatkiem w postaci kartek z życzeniami udanego roku szkolnego 2022-2023.

Z niecierpliwością oczekujemy odpowiedzi i wizyty pani Maartje van Griensven – nauczycielki języka francuskiego w Jacob-Roelandslyceum.