W roku szkolnym 2022/2023 w klasach III i IV realizowana była innowacja pedagogiczna „Recepta na przyjaźń” opracowana na podstawie programu profilaktycznego „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”.

Innowacja była prowadzona przez pedagoga szkolnego oraz psychologa.

Najważniejszym celem innowacji było rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych, kształtowanie postaw optymizmu, wiary w siebie oraz pozytywnego myślenia. Zwracano uwagę także na promocję zdrowia i dobrego samopoczucia.

Realizacja programu przyczyniła się do rozwijania w uczniach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i rozumienia innych.

Dzięki „Recepcie na przyjaźń” uczniowie:

  1. Budowali poczucie własnej wartości i kształtowali umiejętność refleksji nad sobą poprzez rozwój świadomości własnych uczuć, potrzeb i schematów reagowania na problemy;
  2. Rozwijali umiejętność współpracy i budowali dobre relacje z innymi;
  3. Uczyli troszczyć się o zdrowie fizyczne, psychiczne i emocjonalne;
  4. Kształtowali pozytywne myślenie oraz postawę: optymizmu, wytrwałości, pracowitości, życzliwości, wdzięczności;
  5. Pielęgnowali kreatywność i ciekawość oraz rozwijali zdolności poznawcze;
  6. Rozwijali umiejętności koncentracji i relaksacji poprzez uważne oddychanie i słuchanie oraz ćwiczenie uważnej obecności;
  7. Nabywali wiedzę na temat funkcjonowania ludzkiego mózgu w zakresie niezbędnym do zrozumienia własnych reakcji;
  8. Uczyli się uważnego i świadomego podejścia do otaczającej rzeczywistości, do innych ludzi i samego siebie.

Podsumowując, stan zdrowia psychicznego wpływa na wyniki w nauce, a wyniki w nauce wpływają na stan zdrowia psychicznego. Dzięki realizacji innowacji pragniemy, aby nasi uczniowie potrafili odnajdywać radość w życiu, dobrze się rozumieli z innymi ludźmi, potrafili skupiać się na ważnych rzeczach oraz rozwiązywać problemy.