Temat tegorocznej edycji konkursu:

„Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”

 

Termin konkursu: 22.05.2019 r. godz.11:00

Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II ul. Staromiejska 41 43-200 Pszczyna tel: 32 212 82 78

Adresaci: Klasy siódme, ósme i klasy gimnazjalne

Czas trwania: 90 minut

Forma konkursu: pytania zamknięte i otwarte

Zgłoszenia do konkursu: sekretariat Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszczynie tel./fax 32 212 82 78 do dnia 30.04.2019 r.

– jedna drużyna (dwie osoby reprezentujące szkołę oraz opiekun)

Zakres pytań:

  • Encyklika Jana Pawła II „Redemptor hominis”
  • I pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny (kalendarium, program, homilie, przemówienia)
  • Zdjęcia

Dostępne materiały:  

https://papiez.wiara.pl/doc/380201.GAUDE-MATER-POLONIA (wraz z odnośnikami na stronie)

 Wszelkich informacji udzielają organizatorzy konkursu: Beata Krawczyk, Aleksandra Śliwka.

Regulamin Regionalnego Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości

* Szczególnie zapraszamy uczniów klas gimnazjalnych, którzy ostatni raz mają okazję wziąć udział w naszym konkursie.