Temat tegorocznej edycji konkursu:

„Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”

Święty Jan Paweł II – papież, pielgrzym, polityk

Termin konkursu: 24.05.2018 r. godz. 11:00
Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II
ul. Staromiejska 41 43-200 Pszczyna
Tel: 032 212 82 78
Adresaci: Klasy siódme i klasy gimnazjalne
Czas trwania: 90 minut
Forma konkursu: pytania zamknięte i otwarte
Zgłoszenia do konkursu: w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszczynie
tel/fax 032 212 82 78 do dnia 07.05.2018 r.
– jedna drużyna (dwie osoby reprezentujące szkołę oraz opiekun)

Zakres pytań:
• wybór Karola Wojtyły na papieża,
• konklawe,
• Msza Święta Inauguracyjna Pontyfikat- homilia,
• herb papieski i motto,
• życie codzienne papieża i obowiązki,
• zdjęcia.

Literatura: ks. abp Mieczysław Mokrzycki, Brygida Grysiak
„Najbardziej lubił wtorki”

Dostępne materiały:
Inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II (http://adonai.pl/jp2/?id=205)
Homilia na rozpoczęcie pontyfikatu (https://www.deon.pl/521/art,364,homilia-jana-pawla-ii-na-rozpoczecie-pontyfikatu.html)
Konklawe (http://www.grafkom.pl/wizyta/konklawe.html)

Wszelkich informacji udzielają organizatorzy konkursu:
Beata Krawczyk, Aleksandra Śliwka.

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej szkoły: https://sp3pszczyna.pl/

Regulamin Regionalnego Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości
Świętego Jana Pawła II
Pszczyna, rok szk. 2017/2018

Idea konkursu:
Głównym zamysłem konkursu jest upowszechnianie i zachęcanie do pogłębiania wiedzy na temat życia i twórczości św. Jana Pawła II wśród młodzieży regionu śląskiego. Propagowanie wartości zawartych w nauczaniu św. Jana Pawła II- jako największego autorytetu moralnego współczesnego świata.

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie.

Uczestnicy:

Uczniowie kl. VII szkół podstawowych i klasy gimnazjalne z regionu śląskiego.

Cele konkursu:

1. Poznanie biografii i twórczości św. Jana Pawła II;
2. Podkreślenie znaczenia wartości takich jak: godność ludzka, wolność, ojczyzna, miłość małżeńska, rodzicielstwo, miłosierdzie;
3.Wskazanie św. Jana Pawła II, jako wzorca osobowego i zachęta do naśladowania go;
4. Przybliżanie wartości zawartych w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II;
5. Pogłębianie wśród młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości Papieża Jana Pawła II;
6. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności młodych;
7. Dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II.