„Dobra robota sama się chwali”- świadczy o tym kwota zebrana w tym roku w MIEJSKIM sztabie WOŚP działającym przy Zespole Szkół nr 2 Starej Wsi i Pszczyńskim Centrum Kultury przy współudziale i pomocy członków Klubu Turystycznego WICHURA. Z uwagi na nieobecność szefa sztabu w czasie ferii (wyjazd zagraniczny), dopiero w chwili obecnej można podsumować działania sztabu ID 733.

Zarejestrowanych było 115 wolontariuszy, ale z uwagi na rozpoczęte w sobotę poprzedzającą finał ferie, wielu wolontariuszy wyjechało na zaplanowany wcześniej wypoczynek , których terminy w chwili organizacji sztabu nie były jeszcze znane. Finalnie ze sztabu miejskiego na ulicach naszego miasta w dniu  25 finału  WOŚP czyli 15 stycznia 2017 r., kwestowało 98 wolontariuszy.

Najwyższą kwotę zebrała Roksana- ponad 5 000 zł! na tę sumę złożyło się: zebrana kwota do puszki + pieniądze uzyskane z licytacji. Równie wysoką sumę zebrała Edyta- ponad 3000 zł. Było bardzo dużo wolontariuszy, którzy zebrali ponad tysiąc złotych i blisko tysiąca, bo aż 23!

Wolontariuszom towarzyszyły imprezy odbywające się w Pszczyńskim Centrum Kultury, gdzie oprócz koncertów i występów odbywały się aukcje gadżetów WOŚP, a także innych, podarowanych przez władze miasta i prywatne osoby. Dodatkowo odbywały się aukcje na portalu pless, gdzie w sumie uzbierano kwotę 1427 zł.

Okazuje się, że co roku hojność naszych mieszkańców rośnie, gdyż w 25 finale udało się nam zebrać ponad 12 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym!

Jest to wynik kilkumiesięcznej pracy dziesiątek osób, gdyż organizacja sztabu tak naprawdę rozpoczyna się we wrześniu każdego roku i trwa do samego finału w styczniu roku następnego.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w XXV finał WOŚP osobom: przede wszystkim WOLONTARIUSZOM!, Pani Urszuli, która w dniu finału zastąpiła dzielnie szefa sztabu, burmistrzowi Pszczyny, dyrekcji i pracownikom PCKultury, rodzicom za pomoc w liczeniu pieniędzy i dobrą energię, Pani Agacie i innym zaangażowanym pracownikom banku PeKaO/o Pszczyna, Straży Miejskiej, Policji… i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wspaniałego działania sztabu  MIEJSKIEGO PSZCZYNA.

Najważniejsze, czyli bezpieczeństwo wszystkich kwestujących zostało nienaruszone, a dobra idea wolontariatu ponownie poszła w świat… Niesamowita energia Jurka Owsiaka po raz 25 udzieliła się milionom ludzi na całym świecie!!!

DZIĘKUJĄC jeszcze raz za wszystko, zapraszam już we wrześniu chętnych do współpracy przy 26 finale, który odbędzie się w styczniu 2017 roku.

Sie ma

Joanna Rozmus-Cader- szef sztabu MIEJSKIEGO