Szkolny  konkurs fotograficzny
„Żywy  obraz  Daisy”

Konkurs ten został zakwalifikowany jako konkurs powiatowy, nieznacznie zmienił się regulamin konkursu i została zmieniona nazwa na “Daisy we współczesnych obrazach”.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII w Pszczynie .
Zadanie konkursowe: uczeń/ uczennica  wybiera obraz/zdjęcie Daisy, a następnie
w warunkach domowych, z udziałem pozostałych członków rodziny (do 5 osób) oraz za pomocą przedmiotów znalezionych w gospodarstwie domowym tworzą to samo  zdjęcie/ obraz.

Zdjęcie oryginału wraz z własną wersją (tzn. żywym obrazem) należy wydrukować w formacie A4 i oddać wychowawcy w terminie do 15 maja 2023 roku.

Regulamin konkursu
Karta Zgłoszenia

Zgoda i oświadczenie
Zgoda na wykorzystanie wizerunku