W listopadzie uczniowie  klas Va i Vb mieli okazję odwiedzić filię Biblioteki Miejskiej i wziąć udział w zajęciach pod hasłem „Moc słów” zorganizowanym przez panią Ewelinę Blaut.
Dzieci uświadomiły sobie, że warto cały czas pracować nad wzbogaceniem słownictwa, ponieważ ułatwia nam to funkcjonowanie w codziennym życiu. Zajęcia były okazją do rozmowy na temat tego, w jaki sposób opisujemy rzeczywistość, która nas otacza, a także świetną powtórką z zakresu wiedzy dotyczącej środków stylistycznych oraz pojęć językowych urozmaicających wypowiedzi ustne i pisemne.

           Na zakończenie uczniowie zapoznali się z książką Anny Paszkiewicz zatytułowaną „Coś i nic”, która skłania do refleksji na temat znaczenia wypowiadanych słów. Czasami niepozorne „nic” znaczy tak wiele, a wypowiadane pod adresem innych ludzi opinie mogą mieć ogromne znaczenie. Pamiętajmy więc, że „słowa mają moc”.