Dnia 24 października 2023 roku o godzinie 10:00 odbyło się ślubowanie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Jana Pawła II w Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie.
W uroczystości tej wzięły udział dwie klasy pierwsze: 1a oraz 1b wraz z wychowawcami, Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Joanna Rozmus-Cader, Wicedyrektor Beata Jurczyga, sekretarz Łucja Foltyn
oraz licznie zgromadzeni rodzice.
Klasy pierwsze przygotowały na dzień ślubowania część artystyczną, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdolności przed licznie zgromadzoną publicznością. Po występach nastąpiła część oficjalna uroczystości. Po krótkim przemówieniu Dyrektora Szkoły, uczniowie złożyli uroczyście przysięgę. Następnie Pani Dyrektor pasowała każde dziecko z klasy pierwszej na ucznia poprzez dotknięcie jego ramienia dużą kredką. Złożyła też życzenia wielu sukcesów w nauce wszystkim uczniom.
Rodzice poszczególnych klas przygotowali  poczęstunek dla swoich dzieci oraz upominki.