Dnia 21 września br. klasy ósme udały się do Teatru Nowego w Zabrzu
na spektakl francuskiego pisarza Erica Emmanuella Schmitta „Oskar i pani Róża” będący opowieścią o umierającym na białaczkę dziesięcioletnim chłopcu, który pisze listy do Pana Boga poruszające problem istnienia, śmierci oraz miłości.

Dla młodzieży było to zderzenie z trudnym tematem, albowiem pojęcia istnienie
a umieranie jest niezrozumiałe, niemieszczące się w schemacie codzienności.

Scena kameralna, minimalizm, tło muzyczne – te elementy, które przyczyniły się do subiektywnego odbioru sztuki; widz skupiał swoją uwagę na grze aktorskiej oraz fabule.