STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

STATUT-SP3 tekst ujednolicony