Sukces matematykówSP 3 w konkursie Matematyczny Kogel Mogel.

   “Jeśli w matematyce nie byłoby piękna, to zrozumiałe, że nie byłoby i samej matematyki.
Jakaż bowiem siła przyciągnęłaby do tej niełatwej nauki
największy geniusz rodzaju ludzkiego”
M. A. Czajkowski

Najlepsi matematycy z klas szóstych już po raz 12. zebrali się wraz ze swoimi opiekunami na Międzyszkolnym Konkursie „Matematyczny Kogel – Mogel”. XII edycja konkursu odbyła się we wtorek 24 listopada br. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Studzienicach i wzięło w niej udział aż 32 uczniów z 16 szkół podstawowych gminy Pszczyna. Zadania sprawdzały umiejętność wykorzystania wiedzy i sprawności matematycznych                                       w rozwiązywaniu zadań o treściach związanych z życiem codziennym

Nasi uczniowie odnieśli na tym konkursie odnieśli wielki sukces.

I miejsce zajął  DAWID JARCZOK z kl. VI b (opiekun p. M. Pławecka)

II miejsce AGATA CZYŻEWSKA z kl. VI a ( opiekun p. L. Jurczyga)

W sumie w konkursie wyróżniono 6 laureatów z różnych szkół podstawowych.

Laureatom gratulujemy a pozostałym uczniom życzymy, aby  sukces kolegów  zmotywował ich do wytężonej pracy  i udziału w innych konkursach ( informacje o nich  zamieszczone są na stronie internetowej szkoły)

Nauczyciele matematyki