Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 6:30- 16:15. Rodzice zostawiają dzieci przy wejściu do szkoły, natomiast odbierają dziecko ze świetlicy osobiście, przestrzegając reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja rąk). Ze świetlicy mają prawo korzystać dzieci, które nie mają zapewnionej opieki w domu- prosimy przestrzegać tej zasady zwłaszcza w dobie pandemii, gdyż w ten sposób zmniejszymy ryzyko ewentualnego zakażenia COVID 19.

Dziękujemy za współpracę.