Złocisty listopad. Dla nas Polaków to miesiąc, w którym obchodzimy święto państwowe
– Święto Odzyskania Niepodległości.
W tym roku przypada 99. rocznica, kiedy to10 listopada 1918 r. gromada legionowa witała zwolnionego z więzienia Piłsudskiego. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu dowództwo nad wojskiem , a w kilka dni później podporządkowała mu rząd.
Uroczysty apel przypomniał jedną z najważniejszych dat w historii Polski; dzień wieńczący blisko półtorawieczne dążenie kilku pokoleń Polaków do odzyskania, utraconej
na skutek zaborów, niepodległości.
W ramach obchodu tego święta odbył się Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej. Najpiękniej zaprezentowały się klasy czwarte, natomiast w Wielkim Teście młodzież wykazała się znajomością historii tworzenia się II Rzeczpospolitej Polskiej.