Dzieci pragną być traktowani jak dorośli, to jednak w tym dniu
każdy chce, się chociaż na chwilę, poczuć się jak dziecko
i skosztować prawdziwego smaku dzieciństwa.

Gdy smak dzieciństwa jeszcze drzemie w nas,
Ten poziomkowo-malinowy smak,
Zbieramy raz po raz okruchy, które rozniósł czas.
Dzieciństwa smak co nam kojarzy się
Z czułością rąk w niepokojącym śnie,
Choć nasz dziecinny strach do dzisiaj wielkie oczy ma.
Andrzej Kuryło „Smak dzieciństwa”