Nasza Szkoła bierze udział w kampanii edukacyjnej Szkolny Budżet Obywatelski. SBO ma przybliżyć młodym ludziom ideę społeczeństwa obywatelskiego w praktyce – uczniowie zgłaszają projekty, weryfikują je oraz na nie głosują.

Cele i założenia kampanii:

1. popularyzowanie zagadnień związanych z budżetem partycypacyjnym i szkolnym budżetem obywatelskim,
2. wzmocnienie i rozwój aktywności społeczno-obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży,
3. rozwijanie kompetencji w zakresie działań obywatelskich i społecznych,
4. promowanie innowacyjności i przedsiębiorczości,
5. inspirowanie do podjęcia działań na rzecz szkoły,
6. rozwijanie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, finansów i planowania.

Harmonogram działań:
1.    Przeprowadzenie w szkołach zajęć edukacyjnych dotyczących Programu Szkolne budżety obywatelskie – kampania edukacyjna  – do dnia 8 marca 2023 r.

Zgodnie z planem do 8 marca wszyscy uczniowie zostali zapoznani z celami i założeniami kampanii.

2.  Powołanie szkolnej Komisji
2. Zgłaszanie przez uczniów Projektów w danej Szkole – do 29 marca 2023 r.,
3. Ocena Projektów przez Szkolną Komisję – do 14 kwietnia br.
4. Głosowanie szkolne – od 17 do 21 kwietnia 2023 r.,
5. Przekazanie do Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Pszczynie przez dyrektorów Szkół list zwycięskich Projektów – do 28 kwietnia 2023 r.,
6. Realizacja zwycięskich Projektów od 8 maja do 31 sierpnia 2023 r.

Szkolny budżet partycypacyjny to przykład edukacji obywatelskiej. Pokazuje młodym ludziom, że mogą mieć realny wpływ na najbliższe otoczenie – proponować swoje pomysły, przekonywać do nich innych, wnioskować, planować i realizować.

Galeria zdjęć