Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie plastycznym na najładniejszą kartkę świąteczną.

ORGANIZATORZY KONKURSU:

Danuta Kamińska, Paulina Gąsiorczyk, Iwona Kozłowska-Karcz, Rada Rodziców – fundator nagród.

Cele konkursu:

Pogłębienie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

Rozwijanie wyobraźni, umiejętności wypowiedzi artystycznej oraz sprawności manualnej.

Poszerzenie wiadomości na temat technik plastycznych.

Prezentacja talentów plastycznych.

Promowanie rodzinnego, wspólnie spędzanego czasu.

Warunki uczestnictwa:

Zadaniem uczestników jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej o wymiarach 14 x 20 (kartka formatu A4- mały blok,  złożona na pół).

Kartka może być wykonana w dowolnej technice plastycznej i z różnych materiałów (nie przyklejamy gotowych elementów), bez życzeń w środku (nie będą brane pod uwagę).

Praca powinna być wykonana przez dziecko (rodzic może tylko pomóc).

Na odwrocie należy podpisać pracę ołówkiem lub przypiąć karteczkę  podając dane autora pracy: imię, nazwisko, wiek (klasę).

Kategorie wiekowe:

klasy 1 – 3; klasy 4 – 6 i klasy 7-8

We wszystkich kategoriach wiekowych zostaną wybrane najciekawsze prace, których autorzy otrzymają dyplomy i upominki. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie.

Prace dzieci zostaną wystawione na kiermaszu świątecznym. Dochód ze sprzedaży zasili konto Rady Rodziców.

Ostateczny termin oddania prac: do 13 grudnia 2021 r. do godziny 10:00

Prace należy dostarczyć do gabinetu pedagoga i psychologa.

Mamy nadzieję, że tworząc kartki świąteczne miło spędzicie czas w gronie rodzinnym.