Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziały w szkolnym konkursie bożonarodzeniowym

CELE KONKURSU:
• Kultywowanie wśród uczniów tradycji świątecznych.
• Zachęcanie do działalności plastycznej na określony temat.
• Rozwijanie inwencji twórczej poprzez zastosowanie różnorodnych materiałów.
• Wzbudzanie emocji, radości i ożywienia w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.

REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszczynie.
2. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:
• I kategoria – klasy I – III
• II kategoria – klasy IV – VIII
3. Materiały i technika wykonania pracy jest dowolna.
4. Ozdoby można wykonać samodzielnie lub z pomocą rodziców.
5. Każdy uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę.
6. Do wykonanej pracy należy dołączyć karteczkę z danymi uczestnika konkursu (imię i nazwisko, klasa).
7. Prace należy składać do dnia 1 XII 2023r. u organizatorów konkursu (P. Joanny Pietryja, s. 26, P. Magdaleny Szewczuk, s. 25).
8. Ocenie podlegać będzie: oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania oraz zastosowanie odpowiedniej kolorystyki (ozdoby w kolorze srebrnym, niebieskim lub srebrno-niebieskim).
9. Prace oceni Komisja powołana przez organizatorów.
10. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom oraz wpis z pozytywną oceną do dziennika.
11. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
12. O terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczeniu nagród uczestnicy zostaną poinformowani w terminie późniejszym.
13. Wszystkie prace (za zgodą autorów) będą przeznaczone do udekorowania szkolnej choinki znajdującej się przy wejściu głównym lub oddane na kiermasz świąteczny.

Zapraszamy i czekamy na ozdoby!