W ramach Światowego Dnia Książki oraz Praw Autorskich w naszej szkole jest organizowany Szkolny Konkurs Plastyczny „ Niepowtarzalna zakładka do książki”.

  Cele konkursu:
1. Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
2. Pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci.
3. Kształtowanie poczucia estetyki.

Zasady konkursu:
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
kategoria I – uczniowie klas I-III, kategoria II – uczniowie klas IV – VIII.
2. Zadaniem uczestników jest wykonanie dwustronnej zakładki do książki w dowolnej technice plastycznej.
3. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
4. Każda praca powinna mieć załączoną metryczkę z imieniem, nazwiskiem
oraz klasą .
5. Termin dostarczenia prac do organizatora upływa z dn.10 kwietnia 2024r.
6. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
7.O terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczeniu nagród uczestnicy zostaną poinformowani w terminie późniejszym.

Kryteria oceny pracy:
– oryginalność,
– pracochłonność
– pomysłowość,
– estetyka,
– samodzielność wykonania.

Czekamy na Wasze prace!

Organizatorki konkursu: p. Katarzyna Drobik, p. Iwona Równicka – Durajczyk,
p. Monika Kudła.