Szkolny Konkurs Plastyczny „Postać baśniowa oczami młodego człowieka”

Cele konkursu:
• promocja aktywności czytelniczej,
• zainteresowanie i poznawanie literatury baśniowej,
• rozbudzenie twórczej inwencji ucznia i kreatywności,
• wzmacnianie wiary we własne możliwości,
• rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych, odczuwanie radości z tworzenia dzieła plastycznego,
• budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi.

Termin dostarczenia prac do nauczycieli w grupach dzieci – do dnia 15 kwietnia 2024r.

Regulamin konkursu:
konkurs polega na wykonaniu bohatera / bohaterów dowolnej baśni,
technika plastyczna dowolna – płaska, przestrzenna z użyciem różnorodnych materiałów
• format dowolny,
• prace indywidualne,
• każda praca powinna zawierać opis ( na odwrocie pracy ): temat – bajka, imię, nazwisko, klasa,
• autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy,
• terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczeniu nagród uczestnicy zostaną poinformowani
w terminie późniejszym.

Kryteria oceny:
• pomysłowość w ujęciu tematu i estetykę wykonania pracy,
• walory artystyczne i oryginalność pracy,
• wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

klasy I – III,
klasy IV – VIII.

Czekamy na Wasze prace!
Organizatorki konkursu: p. Katarzyna Drobik, p. Iwona Równicka – Durajczyk,
p. Monika Kudła.