Szanowni rodzice, drodzy uczniowie!

Z okazji zbliżającej się 100 – rocznicy urodzin Jana Pawła II – patrona naszej szkoły, jeszcze raz zapraszamy wszystkich uczniów klas I – VIII do wykonania pracy plastycznej związanej z osobą Wielkiego Polaka – św. Jana Pawła II.

Prosimy o zachęcenie swoich dzieci do udziału w tym projekcie. Wykonanie pracy będzie pięknym znakiem uczestnictwa w obchodach 100 – lecia urodzin Karola Wojtyły.

W związku z zaistniałą sytuacją, rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się po powrocie do szkoły lub w innej formie.

Zachęcamy  do przesyłania prac dzieci, podpisanych z przodu (imię i nazwisko, klasa). Prace te zostaną umieszczone w galerii na stronie szkoły (Przekazując prace plastyczną uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej szkoły.)

Prace można przesyłać przez dziennik elektroniczny – Danuta Kamińska, na adres: kaminska.d@sp3pszczyna.pl lub do wychowawcy klasy.

Regulamin konkursu plastycznego

TEMAT KONKURSU:

 „Święty Jan Paweł II – przyjaciel dzieci”.

 

 1. ORGANIZATORZY KONKURSU :

Danuta Kamińska, Krzysztof Karcz,

Rada Rodziców – fundator nagród.

 1. ADRESACI KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 3

w Pszczynie

 1. KATEGORIE WIEKOWE:

– klasy 1 – 3;  klasy 4 – 6 i klasy 7-8

 1. CELE KONKURSU:

– Kultywowanie pamięci o Świętym Janie Pawle II naszym patronie;

–  Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci inspirowanych życiem i działalnością Papieża Polaka;

–  Upowszechnianie wiedzy o życiu i pontyfikacie Jana Pawła II;

–  Promowanie młodych talentów.

 1. WARUNKI KONKURSU:

–  Praca konkursowa może być wykonana tylko indywidualnie;

– Technika wykonywania prac: dowolna – płaska;

– Format pracy: A3;

 1. Kryteria oceny prac:

– wartość artystyczna i ogólne wrażenie estetyczne,

– wkład pracy,

– samodzielność wykonania pracy,

– zgodność pracy z tematyką,

 1. We wszystkich kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla laureatów. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie
 2. Na odwrocie należy podpisać pracę podając dane autora pracy:

imię, nazwisko, wiek (klasę),

 1. Termin składania prac konkursowych: 2-3 dni po wznowieniu lekcji
 2. Prace należy składać w sali 33a lub świetlicy

– p. Danuta Kamińska i p. Krzysztof Karcz,

– dziennik elektroniczny, email.

 1. Termin ogłoszenia wyników zostanie podany później.