Opis projektu eTwinning

eTwinning jest to europejska współpraca szkół- bezpieczna i bezpłatna platforma dla nauczycieli w Europie pozwala na nawiązywanie kontaktów, współpracę przy projektach i dzielenie się pomysłami.  

Czym jest eTwinning?

eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy poza granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Zalety projektów eTwinning:

  • entuzjazm uczestników uczniów i nauczycieli,
  • motywacja do nauki,
  • dostosowanie zadań do możliwości każdego ucznia,
  • bezpieczny Internet – narzędzia i obszary pracy eTwinning są dostępne tylko dla uczestników programu,
  • elastyczność projektu – możliwość dostosowania tematu i czasu trwania projektu do potrzeb uczniów, nieograniczony czas rejestracji, możliwość wprowadzania modyfikacji w każdej chwili. 

Temat naszego projektu:

„Teenagers across Europe” czyli „ Nastolatkowie w Europie”

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie naszej szkoły biorą udział w edukacyjnym programie Unii Europejskiej eTwinning, polegającym na współpracy międzynarodowej za pośrednictwem mediów elektronicznych. Partnerami tego projektu są uczniowie szkół podstawowych Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Grecji.

Opis projektu

 Uczniowie wszystkich szkół podstawowych biorą udział w następujących działaniach:

1) poznanie szkół partnerskich poprzez, filmiki, zdjęcia i  prezentacje tworzone przez uczniów

2) przedstawianie się – uczniowie tworzą w j. angielskim opisy na swój temat wykorzystując różne techniki komputerowe ( pliki tekstowe, nagrania audio, video, prezentacje itd.)

3) wymiana informacji między nauczycielami, za pomocą platformy TwinSpace, Skype’a, forum,

4) Grudzień – wymiana informacji dotyczących tradycji świątecznych w krajach partnerskich.

5) Styczeń – „ nastolatkowie i ekran”. Czy jesteś uzależniony od mediów?-przeprowadzenie ankiety wśród uczniów

6) Marzec – „ nastolatkowie i sport”. Jakie sporty uprawiasz?

7) Kwiecień- prace nad produktem końcowym

Cele

  • Uczniowie uczą się pracować wspólnie z kolegami zza granicy nad opartym na technologiach ICT projektem;
  • Nauczyciele uczą się włączać projekty ICT do nauczania na poziomie podstawowym;
  • Uczniowie motywują się do nauki języka angielskiego, używają go do komunikacji interpersonalnej;
  • Uczniowie poznają nowe środowisko szkolne, kulturę i historię innego oraz swojego kraju.
Galeria zdjęć