W ostatnim dniu marca młodzież klas ósmych udała się na wycieczkę do Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz – Birkenau.

Zetknięcie się z jednej strony z ogromnym ludzkim cierpieniem a z drugiej z wielkim okrucieństwem oprawców – wywołało silne emocje wśród uczniów. Osobiste rzeczy więźniów, ubrania, obuwie, ludzkie włosy, fotografie cierpiących z głodu dzieci, warunki obozowe, doświadczenia medyczne, miejsca kaźni wstrząsnęły młodym pokoleniem. Opowieści przewodników Muzeum, m.in.: o bezwzględności oprawców czy dokonywanych selekcjach  zobrazowały świat ludobójstwa.

Ten dzień i to miejsce na długo zapiszą się w pamięci uczestnikom wizyty w Muzeum Auschwitz-Birkenau; każdy ósmoklasista opuszczał obóz zagłady w milczeniu …

Kolejnym etapem wyjazdu było zwiedzanie Synagogi Chewra Lomdeja Misznajoty, żydowskiego domu modlitwy w Oświęcimiu.

„…miejscu pełnym pogardy
dla prawa człowieka do życia,
miejscu, gdzie czas mierzyło się
od apelu do apelu,
a miarą były
niekończące się rzędy więźniarek…”

Batszewa Dagan „Prezent urodzinowy” (fragment)