W jesienny deszczowy poranek młodzież klas ósmych spotkała się na kolejnych październikowych  zajęciach przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

Tym razem zmagała się z najtrudniejszą pisemną formą wypowiedzi, czyli z rozprawką.

Ćwiczenia redakcyjne mające na celu wnioskowanie jako element wywodu argumentacyjnego, odróżnianie przykładu od argumentu, gromadzenie i porządkowanie materiałów rzeczowych do tworzenia rozprawki, uzasadnianie własnego zdania, stosując różne rodzaje argumentów, to tylko przykładowe zadania, które próbowali analizować i rozwiązać ósmoklasiści.

Twórcze myślenie pozwala młodym rozwijać sprawność językową oraz kształtować mentalność młodego człowieka.

Owe zajęcia to kolejny krok w zdobywaniu wiedzy, doświadczenia, jak również pomoc w przygotowaniu do najbliższych próbnych egzaminów ósmoklasisty z języka polskiego.

Galeria zdjęć